Saturday, 24 December 2011

Latihan 3

1)  Di antara yang berikut, haiwan manakah yang mengalami kepupusan?
a)  panda
b)  kuching
c)  ayam
d)  unta

2)  -  kelajuan objek Q bergerak adalah lebih lambat dari objek S.
     -  kelajuan objek S bergerak adalah lebih cepat dari objek R.
     -  kelajuan objek P bergerak adalah lebih lambat dari objek Q.

     Berdasarkan dengan penyataan di atas, susunkan kelajuan kesemua objek P, Q, R dan S dari paling cepat sehingga paling lambat.
a)  PQRS                      b)  RQSP                      c)  SRQP                      d)  SQPR

3)  Mengapakah seseorang akan berasa sesat nafas selepas berada di dalam air selama beberapa saat?
a)  kerana udara dia tidak dapat bernafas.
b)  kerana air masuk ke dalam peparunya.
c)  kerana tekanan air memberikan tekanan kepadanya.
d)  kerana dalam air tiada udara.

4)  Apa yang akan berlaku apabila seseorang terminum air yang panas?
a)  dia akan segela muntah keluar air panas tersebut.
b)  dia akan terus minum air panas tersebut.
c)  dia akan terus letakkan air panas tersebut ke atas meja.
d)  dia akan buangkan air panas tersebut.

5)   Kenyataan yang berikut, yang manakah adalah tidak betul?
a)  hidap rokok akan membahayakan peparu.
b)  hidap rokok tidak akan menjejaskan kesihatan manusia.
c)  semasa hidap rokok, kadang-kala asap rokok akan masuk ke dalam peparu.
d)  hidap rokok akan mengurangkan fungsi peparu.

Latihan 2

1)  Mengapa haiwan perlu hidup secara kumpulan?
I     untuk kongsikan makanan         
II   untuk bersaing dan mendapatkan pasangan
III  untuk melindungi sesama diri daripada ancaman musuh
IV  untuk mengadakan persaingan yang sihat antara haiwan.
a)   I & II                     b)  I & III                     c)  II & IV                    d)  III & IV

2)  Sekumpulan murid sedang menjalankan eksperimen untuk menentukan kelajuan setiap murid.  Apakah langkah yang betul untuk menjalankan eksperimen ini?
I    mengukurkan jarak yang diperlukan.
II   tandakan tempat permulaan dan juga tempat penamat.
III  rekodkan masa yang digunakan untuk menghabiskan  jarak tersebut.
IV  kirakan kelajuan dengan bahagikan jarak dan masa yang diambilkan.
a)   I-II-III-IV              b)  II-I-III-IV               c)  III-IV-II-I               d)  IV-I-III-II

3)  Apabila ibu Ramesh balik dari pasar, dia terus meletakkan ayam yang dibeli ke dalam peti sejuk.  Mengapa dia buat demikian?
a)  untuk menjauhkan dari lalat.
b)  untuk mengeraskan ayam mentah.
c)  untuk mengelakkan bakteria daripada merosakkan kesegaran ayam.
d)  untuk meningkatkan nutrien ayam mentah.

4)  Chi Keong ialah pegawai pemasaran dan dia mempunyai ramai pelanggan.  Bagaiamanakah dia dapat mengingatkan nombor telephone pelanggannya?
a)  dial nombor telephone tersebut tiap-tiap hari.
b)  susunkan nombor telephone tersebut dengan teratur.
c)  menyimpan nomber telephone ke dalam komputer.
d)  hafalkan nomber telephone satu demi satu.

5)  Bagaimana kami dapat menambahkan kestabilan bangku?
a)  dengan membuat kakinya pendek.
b)  dengan menggantikan kakinya dengan menggunakan plastik.
c)  dengan menambahkan ketinggian tempat duduk.
d)  dengan mengurangkan kawasan tapak kaki kerusi.

Latihan 1

1)  Berikut, yang manakah adalah keperluan asas manusia?
a)  air           b)  kereta          c)  meja           d)  telefon bimbit

2)  Ramalkan apa yang akan berlaku jika tikus tiada makanan, air dan udara?
a)  tikus akan mati                              b)  tikus dapat membesar dengan baik
c)  tikus dapat hidup dengan baik         d)  tikus akan dapat melahirkan anaknya

3)  Manusia tidak dapat hidup di bulan, kerana                           .
I  tiada udara         II     tiada air                  III)   tiada kawan            IV)   tiada ahli keluarga
a)  I & II               b)   I & IV                     c)     II & III                   d)    III &  IV

4)  Apabila tangan kami sentuh dengan air yang panas, kami akan terus                           .
a)  menarik balik tangan                               b)  gembira sambil ketawa
c)  terus dengan sentuh air panas                  d)  berasa terkejut

5)  Apakah yang barangan yang boleh kitar semula?
a)  suratkhabar lama                                     b)  botol kaca
c)  tin aluminium                                            d)  baju

Tuesday, 13 December 2011

Kelajuan

1)  ia merupakan gerakkan sesuatu objek cepat atau lambat.
2)  jika sesuatu objek tidak bergerak, maka tiada kelajuan yang       
     wujud.
3)  semakin cepat sesuatu objek bergerak dengan cepat, maka 
     semakin cepat kelajuan.
4)  dalam masa yang ditetapkan, semakin cepat dalam kelajuan, 
     semakin jauh jarak yang digerakkan.
5)  dalam jarak yang ditetapkan, semakin cepat dalam  
     kelajuan, masa yang diambil lebih pendek.
6)  Formula dalam mengira kelajuan = jarak bahagi dengan masa.
                                                         

keburukkan geseran

1)  menggunakan daya yang lebih banyak untuk melakukan kerja.
2)  menghasilkan haba yang tidak memerlukan.
3)  mengurangkan kelajuan sesuatu objek.

Kebaikkan geseran

1)  orang ramai dapat berdiri dengan lebih stabil.
2)  kenderaan dapat bergerak di atas jalan raya.
3)  dapat memegang sesuatu objek dengan lebih ketat.
4)  menjanakan haba untuk memanaskan badan.
5)  membolehkan kereta untuk berhenti.

Cara-cara menambahkan geseran

1)  tambahkan corak di permukaan.
2)  jadikan permukaan sesuatu objek lebih kasar.
3)  tambahkan berat objek tersebut.

Cara-cara mengurangkan Geseran

1)  letakkan gris.
2)  gunakan guli.
3)  letakkan kusyen udara.
4)  letakkan lilin.
5)  letakkan bedak.
6)  melicinkan permukaan.

Geseran

1)  Geseran juga merupakan suatu daya.
2)  Apabila permukaan dua objek saling menyentuh, maka 
     wujudnya daya geseran.
3)  Kesan geseran: 
a)  tapak tangan akan berasa panas apabila wujudnya geseran antara kedua-dua tapak tangan.
b)  sangat susah untuk menarik sesuatu objek yang berada di atas  lantai.

Thursday, 8 December 2011

Kesan Daya

Kesan Daya
1)  Walaupun daya tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasai.

2)  Kesan daya:
a)  dapat menukarkan sesuatu bentuk objek.
b)  gerakkan sesuatu objek yang tidak bergerak.
c)  menjadikan sesuatu objek yang bergerak supaya dapat berhenti.
d)  menukarkan arah objek yang sedang bergerak.
e)  menukarkan kelajuan sesuatu objek yang sedang bergerak.

Wednesday, 7 December 2011

daya dan gerakkan

Daya dan Gerakkan

1)  Dalam aktiviti harian setiap orang melibatkan daya tarikan dan juga tolakkan.

2)  Walaupun tidak dapat lihat daya, tetapi dapat rasa kesan daya tarikan dan tolakan.

3)  Jenis daya:
a)  tolakkan
-   daya digunakan untuk menolak sesuatu ke arah depan supaya ia dapat bergerak ke depan.
-   contoh:  menolak bola ke depan

b)  tarikkan
-   daya digunakan untuk menarik sesuatu ke arah belakang.
-   contoh:  mencabut rumput

Kesan aktiviti yang dilakukan oleh manusia terhadap alam persekitaran

Kesan aktiviti yang dilakukan oleh manusia terhadap alam persekitaran
a)   hakisan tanah dan juga tanah runtuh
b)   banjir kilat
c)   pencemaran alam sekitar
d)   hujan asid 

Tuesday, 6 December 2011

Cara-cara mencegah haiwan & tumbuhan daripada terpupus

Cara-cara mencegah haiwan dan tumbuhan daripada terpupus


a)  menubuhkan tempat melindungi haiwan dan tumbuhan.  
b)  elak dari membelikan barangan yang diperbuat daripada haiwan.
c)  mengehadkan pembalakkan pokok yang berlebihan.
d)  mendidik orang ramai mengenai kepentingan mengenai aktiviti kitar semula
e)  menguatkuasakan undang-undang mengenai pembalakkan terhadap 
     tumbuhan dan pemburuhan terhadap haiwan yang berlebihan.

Sunday, 4 December 2011

haiwan yang hampir pupus

1) ia bermaksud jumlah haiwan dalam suatu species berkurangan

2) contoh haiwan yang hampir pupus:
a) harimau

3) sebab jumlah haiwan berkurangan:
a) tempat tinggal suatu haiwan seperti hutan telah diterbang
b) haiwan dibunuh untuk mendapatkan sesuatu bahagian badan digunakan untuk menjadikan sesuatu seperti ubat
    dan sebagainya.
c) pencermaran laut

haiwan yang pupus

1)  Haiwan yang pupus bermaksud sesuatu spesies haiwan yang tidak wujud lagi.

2)  Contoh haiwan yang telah pupus:
a)  dinasour

3)  Sebab dinasour pupus:
a)  tidak dapat menyesuaikan diri dalam perubahan cuaca
b)  tidak mempunyai makanan yang mencukupi kerana memerlukan makanan yang banyak

Saturday, 3 December 2011

Persaingan haiwan dan tumbuhan

Persaingan haiwan dengan haiwan untuk:
a)  makanan
b)  air
c)  pasangan
d)  tempat tinggal


Persaingan tumbuhan dengan tumbuhan untuk:
a)  sinaran cahaya matahari
b)  air
c)  ruangan 
d)  nutrient 

Cara-cara haiwan hidup

1)  Haiwan hidup secara kumpulan ataupun secara sendiri.

2)  Ciri-ciri haiwan hidup secara kumpulan:
a)  saling banti-membantu.
b)  menjaga keselamatan iaitu elak dari ancaman haiwan yang lain.
c)  lebih senang untuk mencari makanan.
d)  Contoh:  gajah

3)  Ciri-ciri haiwan yang hidup secara sendiri:
a)  untuk elak daripada merebut makanan dan tempat tinggal.
b)  contoh:  harimau

Tuesday, 29 November 2011

Jenis-jenis mikroorganisma

Jenis-jenis mikroorganisma

1)  Fungi

2)  Bakteria

3)  Virus

4)  Protozoa

5)  Algea

Ciri-ciri mikroorganisma

Ciri-ciri mikroorganisma
Ia boleh bernafas.
Ia boleh bertumbuh dan juga membiak.
Ia boleh bergerak.

tumbuhan

Tumbuhan
1.  memerlukan karbon dioksida dan juga cahaya untuk menjalankan fotosintesis.  Akan tetapi, ia menghirupkan oksigen pada waktu malam.
2.   Air dapat mengurangkan suhu dalam setiap bahagian tumbuhan.
3. Tumbuhan dapat memproseskan makanan sendiri.

Thursday, 24 November 2011

Kenali Benda-benda hidup

Belajar tentang benda-benda hidup
Keperluan Asas
1) keperluan Asas manusia termasuk
a) udara               b) air
c) makanan         d) tempat tinggal

2) Manusia akan mati kalau kekurangan udara dalam masa yang tersingkat.

3) Manusia dan binatang akan menghirup masuk oksigen dan
menghempuskan karbon dioksida. Oksigen ini akan menjadikan makanan sebagai tenaga.

4) Seseorang minum air adalah untuk mengurangkan suhu badan dan membantu memberikan pengaliran darah dengan lancar.

5) Makala bagi makanan pula, ia dapat membantu seseorang dapat membesar dan juga memberikan tenaga kepada manusia.

6) Tempat tinggal adalah tempat untuk manusia berteduh supaya dapat mengelakkan daripada menghadapi bahaya.