Saturday, 24 December 2011

Latihan 2

1)  Mengapa haiwan perlu hidup secara kumpulan?
I     untuk kongsikan makanan         
II   untuk bersaing dan mendapatkan pasangan
III  untuk melindungi sesama diri daripada ancaman musuh
IV  untuk mengadakan persaingan yang sihat antara haiwan.
a)   I & II                     b)  I & III                     c)  II & IV                    d)  III & IV

2)  Sekumpulan murid sedang menjalankan eksperimen untuk menentukan kelajuan setiap murid.  Apakah langkah yang betul untuk menjalankan eksperimen ini?
I    mengukurkan jarak yang diperlukan.
II   tandakan tempat permulaan dan juga tempat penamat.
III  rekodkan masa yang digunakan untuk menghabiskan  jarak tersebut.
IV  kirakan kelajuan dengan bahagikan jarak dan masa yang diambilkan.
a)   I-II-III-IV              b)  II-I-III-IV               c)  III-IV-II-I               d)  IV-I-III-II

3)  Apabila ibu Ramesh balik dari pasar, dia terus meletakkan ayam yang dibeli ke dalam peti sejuk.  Mengapa dia buat demikian?
a)  untuk menjauhkan dari lalat.
b)  untuk mengeraskan ayam mentah.
c)  untuk mengelakkan bakteria daripada merosakkan kesegaran ayam.
d)  untuk meningkatkan nutrien ayam mentah.

4)  Chi Keong ialah pegawai pemasaran dan dia mempunyai ramai pelanggan.  Bagaiamanakah dia dapat mengingatkan nombor telephone pelanggannya?
a)  dial nombor telephone tersebut tiap-tiap hari.
b)  susunkan nombor telephone tersebut dengan teratur.
c)  menyimpan nomber telephone ke dalam komputer.
d)  hafalkan nomber telephone satu demi satu.

5)  Bagaimana kami dapat menambahkan kestabilan bangku?
a)  dengan membuat kakinya pendek.
b)  dengan menggantikan kakinya dengan menggunakan plastik.
c)  dengan menambahkan ketinggian tempat duduk.
d)  dengan mengurangkan kawasan tapak kaki kerusi.

No comments:

Post a Comment