Tuesday, 13 December 2011

keburukkan geseran

1)  menggunakan daya yang lebih banyak untuk melakukan kerja.
2)  menghasilkan haba yang tidak memerlukan.
3)  mengurangkan kelajuan sesuatu objek.

No comments:

Post a Comment