Tuesday, 6 December 2011

Cara-cara mencegah haiwan & tumbuhan daripada terpupus

Cara-cara mencegah haiwan dan tumbuhan daripada terpupus


a)  menubuhkan tempat melindungi haiwan dan tumbuhan.  
b)  elak dari membelikan barangan yang diperbuat daripada haiwan.
c)  mengehadkan pembalakkan pokok yang berlebihan.
d)  mendidik orang ramai mengenai kepentingan mengenai aktiviti kitar semula
e)  menguatkuasakan undang-undang mengenai pembalakkan terhadap 
     tumbuhan dan pemburuhan terhadap haiwan yang berlebihan.

No comments:

Post a Comment