Saturday, 24 December 2011

Latihan 1

1)  Berikut, yang manakah adalah keperluan asas manusia?
a)  air           b)  kereta          c)  meja           d)  telefon bimbit

2)  Ramalkan apa yang akan berlaku jika tikus tiada makanan, air dan udara?
a)  tikus akan mati                              b)  tikus dapat membesar dengan baik
c)  tikus dapat hidup dengan baik         d)  tikus akan dapat melahirkan anaknya

3)  Manusia tidak dapat hidup di bulan, kerana                           .
I  tiada udara         II     tiada air                  III)   tiada kawan            IV)   tiada ahli keluarga
a)  I & II               b)   I & IV                     c)     II & III                   d)    III &  IV

4)  Apabila tangan kami sentuh dengan air yang panas, kami akan terus                           .
a)  menarik balik tangan                               b)  gembira sambil ketawa
c)  terus dengan sentuh air panas                  d)  berasa terkejut

5)  Apakah yang barangan yang boleh kitar semula?
a)  suratkhabar lama                                     b)  botol kaca
c)  tin aluminium                                            d)  baju

No comments:

Post a Comment