Thursday, 8 December 2011

Kesan Daya

Kesan Daya
1)  Walaupun daya tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasai.

2)  Kesan daya:
a)  dapat menukarkan sesuatu bentuk objek.
b)  gerakkan sesuatu objek yang tidak bergerak.
c)  menjadikan sesuatu objek yang bergerak supaya dapat berhenti.
d)  menukarkan arah objek yang sedang bergerak.
e)  menukarkan kelajuan sesuatu objek yang sedang bergerak.

No comments:

Post a Comment