Tuesday, 13 December 2011

Geseran

1)  Geseran juga merupakan suatu daya.
2)  Apabila permukaan dua objek saling menyentuh, maka 
     wujudnya daya geseran.
3)  Kesan geseran: 
a)  tapak tangan akan berasa panas apabila wujudnya geseran antara kedua-dua tapak tangan.
b)  sangat susah untuk menarik sesuatu objek yang berada di atas  lantai.

No comments:

Post a Comment