Saturday, 24 December 2011

Latihan 3

1)  Di antara yang berikut, haiwan manakah yang mengalami kepupusan?
a)  panda
b)  kuching
c)  ayam
d)  unta

2)  -  kelajuan objek Q bergerak adalah lebih lambat dari objek S.
     -  kelajuan objek S bergerak adalah lebih cepat dari objek R.
     -  kelajuan objek P bergerak adalah lebih lambat dari objek Q.

     Berdasarkan dengan penyataan di atas, susunkan kelajuan kesemua objek P, Q, R dan S dari paling cepat sehingga paling lambat.
a)  PQRS                      b)  RQSP                      c)  SRQP                      d)  SQPR

3)  Mengapakah seseorang akan berasa sesat nafas selepas berada di dalam air selama beberapa saat?
a)  kerana udara dia tidak dapat bernafas.
b)  kerana air masuk ke dalam peparunya.
c)  kerana tekanan air memberikan tekanan kepadanya.
d)  kerana dalam air tiada udara.

4)  Apa yang akan berlaku apabila seseorang terminum air yang panas?
a)  dia akan segela muntah keluar air panas tersebut.
b)  dia akan terus minum air panas tersebut.
c)  dia akan terus letakkan air panas tersebut ke atas meja.
d)  dia akan buangkan air panas tersebut.

5)   Kenyataan yang berikut, yang manakah adalah tidak betul?
a)  hidap rokok akan membahayakan peparu.
b)  hidap rokok tidak akan menjejaskan kesihatan manusia.
c)  semasa hidap rokok, kadang-kala asap rokok akan masuk ke dalam peparu.
d)  hidap rokok akan mengurangkan fungsi peparu.

No comments:

Post a Comment