Tuesday, 29 November 2011

tumbuhan

Tumbuhan
1.  memerlukan karbon dioksida dan juga cahaya untuk menjalankan fotosintesis.  Akan tetapi, ia menghirupkan oksigen pada waktu malam.
2.   Air dapat mengurangkan suhu dalam setiap bahagian tumbuhan.
3. Tumbuhan dapat memproseskan makanan sendiri.

No comments:

Post a Comment