Tuesday, 13 December 2011

Kelajuan

1)  ia merupakan gerakkan sesuatu objek cepat atau lambat.
2)  jika sesuatu objek tidak bergerak, maka tiada kelajuan yang       
     wujud.
3)  semakin cepat sesuatu objek bergerak dengan cepat, maka 
     semakin cepat kelajuan.
4)  dalam masa yang ditetapkan, semakin cepat dalam kelajuan, 
     semakin jauh jarak yang digerakkan.
5)  dalam jarak yang ditetapkan, semakin cepat dalam  
     kelajuan, masa yang diambil lebih pendek.
6)  Formula dalam mengira kelajuan = jarak bahagi dengan masa.
                                                         

No comments:

Post a Comment