Saturday, 3 December 2011

Cara-cara haiwan hidup

1)  Haiwan hidup secara kumpulan ataupun secara sendiri.

2)  Ciri-ciri haiwan hidup secara kumpulan:
a)  saling banti-membantu.
b)  menjaga keselamatan iaitu elak dari ancaman haiwan yang lain.
c)  lebih senang untuk mencari makanan.
d)  Contoh:  gajah

3)  Ciri-ciri haiwan yang hidup secara sendiri:
a)  untuk elak daripada merebut makanan dan tempat tinggal.
b)  contoh:  harimau

No comments:

Post a Comment