Wednesday, 7 December 2011

daya dan gerakkan

Daya dan Gerakkan

1)  Dalam aktiviti harian setiap orang melibatkan daya tarikan dan juga tolakkan.

2)  Walaupun tidak dapat lihat daya, tetapi dapat rasa kesan daya tarikan dan tolakan.

3)  Jenis daya:
a)  tolakkan
-   daya digunakan untuk menolak sesuatu ke arah depan supaya ia dapat bergerak ke depan.
-   contoh:  menolak bola ke depan

b)  tarikkan
-   daya digunakan untuk menarik sesuatu ke arah belakang.
-   contoh:  mencabut rumput

No comments:

Post a Comment