Wednesday, 7 December 2011

Kesan aktiviti yang dilakukan oleh manusia terhadap alam persekitaran

Kesan aktiviti yang dilakukan oleh manusia terhadap alam persekitaran
a)   hakisan tanah dan juga tanah runtuh
b)   banjir kilat
c)   pencemaran alam sekitar
d)   hujan asid 

No comments:

Post a Comment